usługi IT

Zajmujemy się utrzymaniem w ciągłym ruchu (24/7) zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Zarządzamy klastrami serwerowymi (serwery fizyczne oraz macierze dyskowe) oraz środowiskiem wirtualnym (serwery wirtualne oraz zdalne aplikacje), a także infrastrukturą sieciową (przełączniki, routery, zapory) i telekomunikacyjną (centrale telefoniczne). Realizujemy projekty infrastrukturalne (dostawa sprzętu, instalacja komponentów, konfiguracja środowiska), wdrażamy rozwiązania failover (systemy nadmiarowe, archiwizacja danych, procedury naprawcze). Prowadzimy audyty systemów zarządzania jakością ISO 9000 w obszarze IT, a także wspieramy wdrożenia systemów (ERP, RCP).

Doświadczenie: działalność rozpoczęliśmy w 2003 roku oferując usługi IT w zakresie administrowania i help-desku. Od tego czasu zaufało nam wiele firm, powierzając stałą opiekę nad swoimi systemami lub też korzystając z doradztwa w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury IT.

Klienci i referencje: PTE Polsat, ATB Truck, ATB Service, Alchemia, Eurochem, Nasze Sklepy, Carestream, Medikon, Yokogawa, Veolia, Eurolines, Energoinż, Profmetkol, Swan International, Plejades

Kontakt: +48 22 425 66 46  +48 604 39 65 83  biuro@delegaitm.pl

Delega ITM, Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa, 524-141-28-53